Kantoorsimulatie als veilige leeromgeving

De perfecte voorbereiding voor een toekomst als administratief of commercieel medewerker

Kantoorsimulatie van CeBes is voor middelbare scholen in Vlaanderen de meest eenvoudige, veilige en haalbare manier om hun leerlingen een unieke werkervaring aan te bieden. Een volledig schooljaar lang ‘runnen’ de leerlingen in kleine groepjes hun eigen virtueel bedrijf. Communiceren met klanten, bestellingen verwerken, facturen opstellen, betalingen uitvoeren, klachten beantwoorden,… Elke competentie die een sterke administratief of commercieel medewerker nodig heeft, komt binnen de kantoorsimulatie aan bod. Onze kantoorsimulatie omvat een volledig schooljaar, waarmee we perfect beantwoorden aan de verplichte leerplannen.

Hoe werkt kantoorsimulatie?

Kantoorsimulatie biedt scholieren een unieke en veilige kans om werkervaring op te doen. Aan het begin van het schooljaar starten ze een virtueel bedrijf. Ze kiezen uit een catalogus de fictieve  goederen waarin ze zullen handel drijven.

Gebaseerd op scenario’s

Tijdens de verschillende interactieve simulatiemomenten – bijvoorbeeld eenmaal per week – voeren ze taken en opdrachten uit. De medewerkers van CeBes spelen aan de hand van een scenario de verschillende rollen van klanten, leveranciers, banken, nutsbedrijven,…. De contacten met de leerlingen verlopen per brief, e-mail maar ook telefonisch.

Medewerkers van CeBes sturen aan

Vanuit onze centrale zorgen onze medewerkers voor bestellingen, offertes, leveringsbonnen, facturen,… Hiermee gaan de leerlingen aan de slag.

Leerlingen aan de slag

De leerlingen simuleren de handelingen die ze moeten kunnen wat betreft betalingen uitvoeren, afsluiten van overeenkomsten, opvolgen van bestellingen , maken van facturen, behandelen van klachten, beheren van productvoorraad, communiceren met klanten en leveranciers,….

Alle taken die een commercieel of administratief medewerker in een bedrijf uitvoert, komen aan bod. Alles verloopt in een logische volgorde: een ondernemingsnummer aanvragen, een bedrijfspand huren,…

Feedback aan leerlingen en leerkrachten

Aansluitend op de simulatiemomenten krijgen de leerlingen en de leerkrachten gerichte feedback van onze medewerkers.

Een beurs als afsluiter

De werkervaring wordt geoptimaliseerd met de organisatie van een beurs in de loop van het voorjaar. Alle simulatiebedrijven krijgen voor deze beurs de opdracht om een bedrijfspresentatie en een beursstand uit te werken.

Tijdens de beurs kunnen de verschillende fictieve bedrijfjes met elkaar kennismaken en … uiteraard … zakendoen. Deze beurs vormt voor de leerlingen een uiterst leerrijke ervaring.

Alles is echt, behalve het geld en de goederen

Onze kantoorsimulatie bootst op een uiterst geloofwaardige manier de administratieve realiteit van het bedrijfsleven na.

Dankzij de nauwe interactie met onze medewerkers en de uitgewerkte scenario’s, kunnen de leerlingen zich maximaal focussen op de aan te leren commerciële, financiële, administratieve en ITC-vaardigheden.

Alles is reëel, behalve de financiële transacties en het leveren van de goederen.

Een klassiek kantoor of online kantoor met ERP?

De werking van de virtuele bedrijven wordt bij aanvang volledig afgestemd op de verwachtingen van de verantwoordelijke leerkracht. Wanneer gewenst voorzien we bij aanvang van het schooljaar ondersteuning ter plaatse. We werken volgens twee formules:

Het klassieke virtuele kantoor

De leerlingen leren aan de hand van een uitgewerkt scenario alle basistaken die moeten gebeuren op een traditioneel kantoor. Er wordt geen ERP-software gebruikt. Ook e-commerce zit in deze formule niet vervat. De interactie met de centrale van CeBes verloopt per brief, telefonisch en per mail.

Een virtueel kantoor met ERP en e-commerce

In deze formule zit het werken met de ERP-software Odoo vervat, alsook de integratie van e-commerce via een webshop. De CRM-omgeving richt zich op de behandeling van klachten en prospectie voor nieuwe klanten. Voor Odoo is een permanente helpdesk voorzien.

Waarom kantoorsimulatie van CeBes?